Tradycja i nowoczesność

KOLORY KULTURY to rodzinna przygoda z kulturą realizowana w Lublinie po raz trzeci. Przez dwa miesiące dzieci i rodzice aktywnie uczestniczyć będą w cyklu interaktywnych warsztatów edukacyjnych z różnych dziedzin sztuki. Tradycja i nowoczesność w kulturze to temat przewodni naszych działań. Celem projektu jest aktywizacja kulturalna rodzin z dziećmi, a także podnoszenie ich wiedzy i umiejętności w zakresie wykorzystania nowych mediów w zabawie i edukacji dzieci oraz prezentacja atrakcyjnych sposobów na przekazywania dzieciom tradycji i dorobku dziedzictwa kulturowego.